Zorg en hulp

Als je gezondheidsklachten hebt of krijgt, is de huisarts je eerste aanspreekpunt.

Vergeet je niet in te schrijven bij een huisarts in Leeuwarden. Je weet maar nooit wanneer en waarvoor je die nodig hebt. Je hebt keuze genoeg: ruim veertig huisartsen zijn werkzaam in Leeuwarden. Wellicht krijg je behoefte aan begeleiding, of zijn aanpassingen of speciale voorzieningen nodig om je opleiding te kunnen (blijven) volgen. Wend je dan tot de studentendecaan. Hier kun je ook terecht met vragen of voor advies over bijvoorbeeld je studiekeuze, studieloopbaan, financiën, functiebeperking, topsport, persoonlijke omstandigheden of je rechten als student.

113 zelfmoord preventie

Het telefoonnummer 113 staat klaar voor alle mensen die nadenken over het plegen van zelfmoord. Naast telefonisch contact biedt de organisatie zelfmoord preventie ook therapie, coaching en cursussen aan.

Gelukkig daalt het aantal zelfmoorden al twee jaar op een rij, maar onder de jeugd van 10 tot 25 jaar is het aantal zelfmoorden juist gestegen. (Nederlands Jeugdinstituut, z.d.) Zelfmoord Preventie 113 wil dit samen met elkaar bespreekbaar maken. Vraag mensen bijvoorbeeld eens wat meer hoe het gaat die dag.

Kijk op de website van zelfmoordpreventie voor meer informatie voor jezelf of voor je iemand die je kent.

Jaarlijks op 10 september is het Wereld Suïcide Preventie Dag. Wereldwijd staan mensen stil bij alle mensen die zijn overleden door zelfmoord, mensen die een poging hebben overleefd, familie, vrienden en alle anderen die door zelfmoord geraakt zijn. Dit is belangrijk, want het thema ‘zelfmoord’ wordt nog lang niet altijd besproken, terwijl dat essentieel is voor het voorkomen ervan. (113 Zelfmoord Preventie, z.d.)

Website 113, zoek nu hulp.