Zorg en hulp

Als je gezondheidsklachten hebt of krijgt, is de huisarts je eerste aanspreekpunt.

Vergeet je niet in te schrijven bij een huisarts in Leeuwarden. Je weet maar nooit wanneer en waarvoor je die nodig hebt. Je hebt keuze genoeg: ruim veertig huisartsen zijn werkzaam in Leeuwarden. Wellicht krijg je behoefte aan begeleiding, of zijn aanpassingen of speciale voorzieningen nodig om je opleiding te kunnen (blijven) volgen. Wend je dan tot de studentendecaan. Hier kun je ook terecht met vragen of voor advies over bijvoorbeeld je studiekeuze, studieloopbaan, financiën, functiebeperking, topsport, persoonlijke omstandigheden of je rechten als student.