Over ons

Over ons

 

De missie van Stichting Leeuwarden Student City (LSC) is het ‘boeien en binden’ van studenten in en aan Leeuwarden. Dit doet LSC op drie manieren. Enerzijds als uitvoeringsorganisatie, waarbij activiteiten voor en mét studenten worden bedacht, geproduceerd en uitgevoerd. Anderzijds heeft LSC een centrale informatiefunctie, omdat zij als voorportaal en aanspreekpunt studenten kan linken of doorverwijzen naar andere uitvoeringsorganisaties. Als derde wordt LSC toenemend gevraagd in de rol van participant c.q. partner. Andere (netwerk-)organisaties willen samen met LSC activiteiten voor studenten organiseren of het eigen aanbod onder de aandacht brengen. Zo dragen veel actoren bij aan het realiseren van een aantrekkelijke studentenstad. LSC levert hierbij veelal een inhoudelijke bijdrage in het bedenken, produceren en/of uitvoeren van activiteiten.

De participatie van studenten staat hoog op de agenda en afgelopen jaar zijn concrete stappen gezet richting een intensievere samenwerking. Daarnaast is er stevig ingezet op een heldere positionering en gerichte marketingcommunicatie, waarbij het merk Leeuwarden als studentenstad geladen wordt met passende associaties, waardoor een potentiële student zich aangesproken voelt en besluit voor Leeuwarden te kiezen. Het boeien en binden is, naast voor de huidige studentenpopulatie, ook van waarde voor de potentiële of aankomende student. Bij de keuze voor een opleiding is het van groot belang dat er voldoende mogelijkheden en faciliteiten zijn voor een boeiend studentenleven (‘student-life’). Samen met stakeholders en partners draagt LSC bij aan de ontwikkeling van het merk en het imago van Leeuwarden als studentenstad.