Privacy- en Cookieverklaring

1. Inleiding

1.1. Deze privacy- en cookieverklaring beschrijft de verwerking van persoonsgegevens van de Stichting Leeuwarden Studiestad tevens handelend onder de naam Leeuwarden Student City (LSC), geregistreerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 01086874. LSC is gevestigd te (8917 DD) Leeuwarden aan de Rengerslaan 1 en zij exploiteert de website www.leeuwardenstudentcity.nl.
1.2. LSC houdt zich bezig met het verstrekken van informatie over activiteiten voor studenten in Leeuwarden en het organiseren van diverse activiteiten voor studenten in Leeuwarden. Onder deze activiteiten vallen in ieder geval sportactiviteiten (Studentsport Leeuwarden) en de LEIP!.
1.3. LSC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beschermen. LSC houdt zich daarbij aan de toepasselijke privacywetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (UAVG).

2. Persoonsgegevens

2.1. Afhankelijk van de diensten die LSC aanbiedt, kan LSC de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

(a) voor- en achternaam;
(b) adresgegevens;
(c) telefoonnummer;
(d) e-mailadres;
(e) geboortedatum;
(f) geslacht;
(h) gebruikersnaam;
(i) onderwijsinstelling en/of studentnummer
(j) klantnummer sportpas
(k) technische meetgegevens van apparatuur zoals een IP-adres, MAC-adres, identifiers in cookies en uw surfgedrag op onze website(s); en
(l) betaalgegevens, waaronder het bankrekeningnummer.

2.2. De specifieke persoonsgegevens die LSC verwerkt, hangt af van de diensten die LSC aan u aanbiedt en de functionaliteiten van de website die u gebruikt.

3. Doeleinden

3.1. Wij verwerken bovenstaande gegevens voor de volgende doeleinden:

(a) de uitvoering van dienstverlening;
(b) het toesturen van informatie over LSC en de diensten die zij verleent of zou kunnen gaan verlenen;
(c) de aanmelding voor de nieuwsbrief;
(d) het aanbieden van (kortings)acties;
(e) het gebruik van de website; en
(f) het verbeteren van de website.

4. Gebruik van persoonsgegevens en verwerkingsgrondslagen

4.1. Bij het gebruik van onze diensten en website(s) kunt u persoonsgegevens invoeren en laat u anderszins bepaalde gegevens achter.
4.2. Uw persoonsgegevens worden hoofdzakelijk verwerkt door LSC om uitvoering te geven aan de overeenkomst tussen u en LSC (artikel 6 lid 1 sub b AVG). LSC verwerkt ook persoonsgegevens wanneer zij daartoe wettelijk gezien het recht dan wel de verplichting heeft (artikel 6 lid 1 sub c AVG) of omdat LSC daartoe een gerechtvaardigd belang heeft (artikel 6 lid 1 sub f AVG).
4.3. Voor het toesturen van marketinginformatie over andere producten en diensten dan u van ons heeft ontvangen, vraagt LSC uw toestemming (artikel 6 lid 1 sub a AVG). Deze toestemming geeft u online door een vinkje te activeren. U kunt de toestemming intrekken door u uit te schrijven voor deze e-mails met de link in de e-mail of door een e-mail te sturen aan info@leeuwardenstudentcity.nl.

5. Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

5.1. Wanneer het noodzakelijk is voor het uitvoeren van dienstverlening door LSC, zendt LSC de door u verstrekte persoonsgegevens door aan derde partijen. Dat zijn derde partijen zoals IT-ondernemingen, die LSC assisteren met de website en het opslaan van gegevens, de boekhouder of accountant, partijen die samen met of voor LSC marketingactiviteiten verrichten en de Belastingdienst of andere overheidsinstanties waartoe LSC verplicht is de gegevens te delen. Onder derde partijen vallen in ieder geval Eventix B.V., Bewegingscentrum Leeuwarden, DEWI.nl.
5.2. Indien LSC uw persoonsgegevens aan een derde verstrekt, dan is die derde verplicht uw gegevens niet voor andere doeleinden te gebruiken dan waarvoor ze zijn verstrekt. Indien de AVG dit voorschrijft, sluit LSC een verwerkersovereenkomst dan wel een overeenkomst tussen gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijken met derde partijen. 
5.3. Als wij uw persoonsgegevens doorgeven aan een derde land, zullen wij er voor zorgdragen dat een van de doorgifte-instrumenten uit de AVG van toepassing is.
5.4. LSC zal verder geen persoonsgegevens aan andere partijen verstrekken dan de hierboven genoemde, tenzij dat wettelijk is toegestaan of is verplicht.

6. Beveiliging en bewaring

6.1. LSC heeft passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens zoveel mogelijk te voorkomen.
6.2. LSC bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is. LSC bewaart uw gegevens niet langer dan zeven jaar na het eindigen van de overeenkomst die u met LSC heeft gesloten. Als de verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op toestemming en u trekt uw toestemming in, dan verwijdert LSC de betreffende persoonsgegevens. Het voorgaande is niet van toepassing indien LSC uw persoonsgegevens langer dient te bewaren op grond van een wettelijke verplichting.

7. Cookies en profilering

7.1. Cookies zijn tekstbestandjes die op uw computer of mobiele apparatuur worden opgeslagen indien u de website(s) van LSC bezoekt. Op de website(s) van LSC worden cookies gebruikt om u een optimale gebruikerservaring te bieden. Daarmee hoeft u bijvoorbeeld niet steeds dezelfde informatie in te vullen en kunt u eenvoudiger door de betreffende website navigeren.
7.2. Voor het gebruik van tracking cookies vraagt LSC uw voorafgaande toestemming zodra u de website gebruikt. In dat geval zullen persoonsgegevens worden verwerkt op basis van de grondslag toestemming (artikel 6 lid 1 sub a AVG).
7.3. LSC kan gebruik maken van analytische cookies om het gebruik van de website te analyseren en de website te verbeteren. Daarvoor maakt LSC gebruik van Google Analytics. De verkregen informatie, waaronder het IP-adres van uw apparaat, wordt door Google opgeslagen in de Verenigde Staten. Voor meer informatie lees het privacybeleid van Google en het specifieke privacybeleid van Google Analytics.
7.4. Het al of niet toestaan van (andere) cookies kunt u wijzigen in de instellingen van uw browser.

8. Websites van derden

De website van LSC kan verwijzingen naar andere websites bevatten, zoals hyperlinks. LSC is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het verwerken van persoonsgegevens door die websites. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op het gebruik van die websites van derden.

9. Social media

Er zijn mogelijk social media knoppen op deze website opgenomen om pagina’s te kunnen delen via social media netwerken als Facebook, Youtube, TikTok, Linkedin. Instagram en Google+. Indien u op deze knoppen klikt worden uw persoonsgegevens verwerkt door het desbetreffende social media netwerk. Lees de privacyverklaringen van Facebook, Youtube, TikTok, Linkedin, Instagram en Google+ om te zien hoe deze netwerken met uw persoonsgegevens omgaan.

10. Wijzigingen

LSC kan deze privacy- en cookieverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.  

11. Uw rechten: inzage en wijzigen van gegevens

U heeft het recht om ons te verzoeken om inzage, rectificatie of wissing van uw persoonsgegevens. Daarnaast heeft u het recht om een verzoek te doen tot beperking van de betreffende gegevensverwerking, alsmede heeft u het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Na ontvangst van uw verzoek zullen wij zo spoedig mogelijk reageren en in elk geval binnen de termijn die de AVG daarvoor stelt. U kunt een dergelijk verzoek toesturen naar info@leeuwardenstudentcity.nl.

12. Klachten

LSC hoort het graag indien u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt dan contact opnemen via info@leeuwardenstudentcity.nl. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.