27-06-2023
LEIP! dit jaar ook voor mbo-studenten

Studenten van Firda kunnen vanaf komend studiejaar volledig gebruikmaken van alle voorzieningen die wij als Leeuwarden Student City aanbieden. In de introductieweek en het afsluitende festival van LEIP!, maar ook in allerlei sportactiviteiten zijn de mbo’ers van Firda net zo welkom als studenten van hbo en wo.

Met ruim elfduizend mbo-studenten in allerlei opleidingen is Firda na de fusie van ROC Friese Poort en het Friesland College een ‘grote speler’ in Leeuwarden, stelt directeur Anton van der Sluis van LSC. Hierbij past de ambitie om van de Friese hoofdstad dan ook - naast hbo - een mooie mbo-stad te maken. Bovendien is het steeds gewoner dat mbo’ers ook student zijn, met alles wat hierbij hoort – inclusief een rijk studentenleven.

‘Om dat mogelijk te maken’, stelt bestuursvoorzitter Remco Meijerink van Firda,  ‘nemen wij vanaf nu volledig deel in Leeuwarden Student City. Onze studenten zijn gelijkwaardig aan jongeren in hbo en wo. De stap om hen dan ook op hetzelfde niveau mee te laten doen in alle activiteiten, past perfect in onze ambities. Het is nogal een verschil of je ‘welkom’ bent bij activiteiten of dat je echt serieus wordt genomen als student.’ Dit geldt voor de introductie, maar ook voor deelname aan sport.

In het studentenbestuur van LEIP! zit dit jaar voor het eerst een student van Firda. Danique Steensma (Marketing en Communicatie) draait volledig mee in de organisatie van vijf mensen. Dat is leuk en hartstikke leerzaam, zegt ze. ‘Je doet veel ervaring op.’ Is er dan een verschil? Nee hoor, daar merken medebestuurders Feline Heine en Marte Oude Lashof, studenten van NHL Stenden, helemaal niks van. Dat verschil tussen mbo en hbo is achterhaald en ‘ouderwets’.

Iedereen is gelijk. En ook voor mbo-studenten die relatief vaker uit de regio komen dan in het hbo, is de introductie en samen sporten een leuke manier om een nieuw netwerk op te bouwen. Anders dan in voorgaande jaren kunnen nu louter studenten uit wo, hbo en dus ook van Firda binnenkort tickets bestellen voor het LEIP! Week van 24 t/m 27 augustus en LEIP! Festival op 21 september. Dat geldt voor alle studenten van Firda.

‘Van, voor én door studenten’, stelt Anton van der Sluis. ‘Daar draait het om bij Leeuwarden Student City. En om je dan in Leeuwarden allemaal goed op je plek te voelen, zijn veel contacten heel prettig.’ Zo zullen in de introductie studenten uit heel verschillende hoeken in kleinere groepen met elkaar optrekken. In het sporten is dat niet anders. ‘Dan valt het onderscheid vanzelf weg.’

Abel Reitsma, wethouder in Leeuwarden, is blij met deze ontwikkeling. ‘Wij investeren als gemeente en partners stevig in de aantrekkelijkheid van Leeuwarden als studentenstad. Dat doen we voor wo-, hbo én mbo-studenten. Goed mbo is voor onze provincie en gemeente van onschatbare waarde. We hebben iedereen nodig, met inbreng van ieders kwaliteiten. Dan moeten we elkaar kennen.’

In het onderwijs is samenwerken belangrijk. ‘Maar ook in het sociale leven’, stelt de wethouder. ‘Goed mbo is meer dan een vak leren. Dan gaat het ook om een zelfbewuste rol in de samenleving. Het een is niet minder dan het ander. We moeten samen optrekken om verder te komen. Dat begint ieder studiejaar voor studenten met de kennismaking met Leeuwarden, samenleving en elkaar. Dat kan doorlopen in samen sporten. We zijn dan ook blij dat Firda vanaf nu volop gaat participeren in Leeuwarden Student City. Zo maken we samen Leeuwarden tot een echte studentenstad voor wo, hbo én mbo.’