Het bestuur van Leeuwarden Student City

mr. J. Volkers

Voorzitter Stichting Leeuwarden Student City

prof. dr. O. Couwenberg

Lid College van Bestuur NHL Stenden

dr. A. Luijten-Lub

Lid College van Bestuur Van Hall Larenstein

drs. P. Bouma

Directeur bedrijfsvoering RUG/Campus Fryslân

drs. H.W. (Remco) Meijerink RA

Voorzitter College van Bestuur Firda