Rijksuniversiteit Groningen/Campus Fryslân

Rijksuniversiteit Groningen die ook een faculteit in Leeuwarden heeft: Campus Fryslân.

Rijksuniversiteit Groningen/Campus Fryslân

De Rijksuniversiteit Groningen is een top 100 universiteit met nationale en internationale
bekendheid op het gebied van onderzoek en onderwijs. Het goede nieuws is dat de
Rijksuniversiteit Groningen ook een faculteit in Leeuwarden heeft: Campus Fryslân.

Campus Fryslân is een unieke faculteit. Meestal is een faculteit gespecialiseerd in een bepaald
vakgebied, maar Campus Fryslân daarentegen heeft meerdere vakgebieden in huis. Deze
verschillende vakgebieden combineren we met elkaar om zo tot een oplossing te komen voor
wetenschappelijke vraagstukken. Expertisegebieden zijn meertaligheid, cultuur, duurzaam
ondernemerschap, technologie, toerisme, bestuurskunde, voeding en gezondheid. De focus ligt
daarbij op maatschappelijke en economische thema’s die lokaal spelen, maar tegelijkertijd ook
op wereldniveau. Vandaar ons motto: ‘Global challenges, local solutions’. De Sustainable
Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties vormen een belangrijke inspiratiebron
voor de invulling van onderwijs en onderzoek binnen Campus Fryslân.

Campus Fryslân bestaat uit drie onderdelen: een University College met het Engelstalige
bachelorprogramma Global Responsibility & Leadership, een Master College met tien
Engelstalige masterprogramma’s waaronder Sustainable Entrepeneurship en een Graduate
School met circa 50 PhD-studenten werkend aan een brede variatie van onderzoeksprojecten.
Het onderzoek van de Graduate School is georganiseerd rondom vier onderzoeksthema’s:
Culture, Language, & Technology, Governance, Sustainable Economy, Food & Health.
Kijk voor meer informatie ook eens op onze website: www.rug.nl/cf