Universiteit Wageningen
Boksumerdyk 118912 CA Leeuwarden-plan route

Dairy Campus is hét onderzoek- en innovatiecentrum voor de melkveehouderij van Wageningen Livestock Research. Hier zit wetenschappelijk- en praktijkonderzoek onder één dak en produceren de koeien niet alleen melk, maar vooral ook kennis. Het is een inspirerende plek waar onderzoekers, bedrijfsleven en studenten samenwerken aan vragen uit de praktijk en die vertalen naar innovaties en kennisontwikkeling. Allemaal voor een toekomst met voldoende, gezonde en veilige zuivel, geproduceerd met respect voor mens, dier en milieu.