Battle of the Schools

11 april 2024 / 16:30 - 19:00

Leeuwardens eerste Battle of the Schools!

Ben je klaar voor het ultieme duel van teamwerk, talent en motivatie? Voor het eerst komen
bekende scholen oog in oog met elkaar te staan, zoals Firda, RUG Campus Fryslân, Van Hall
Larenstein of NHL Stenden.

Registratie is gesloten. Hou ons in de gaten voor de volgende editie.

Gesloten