De Bres Leeuwarden

Cultuur Achter de Harmonie, Schoolstraat 4, 8911 BH Leeuwarden

Theater en Debatcentrum de Bres is bij uitstek geschikt om een prominente rol te spelen in het culturele leven van Leeuwarden en Friesland. De accommodatie is laagdrempelig en nodigt uit tot vrije gedachtewisseling en informele ontmoetingen. De Bres is een onafhankelijk plek voor het maatschappelijk debat en een podium voor cabaret, poëzie, (akoestische) muziek en kleinschalige theatervoorstellingen. Hiernaast stelt De Bres het gebouw en faciliteiten beschikbaar aan derden voor activiteiten die passen binnen de doelstellingen van De Bres in de meest brede zin.